top of page

Om luftfartsfag

Bachelor i luftfartsfag er et studie ved Universitet i Tromsø (UiT). Studiet er per i dag Norges eneste statlig finansierte, sivile flygerutdanning. Det offisielle navnet til selve flyskolen er University of Tromsø School of Aviation (UTSA), som har base i Bardufoss og ligger om lag to timers kjøring fra Tromsø. Det første kullet med studenter startet ved skolen i 2008. 

Studiet varer i 3 år. Det første året gjennomføres i Tromsø, mens de to siste årene gjennomføres i Bardufoss. I Tromsø har man teoretiske fag, før man de to siste årene har flyteori og praktisk flyvning i Bardufoss. Fullført studium gir en bachelorgrad i luftfartsfag, CPL(A)-sertifikat (Commercial Pilot License) og alle sertifikater og erfaring man trenger for å kunne jobbe som pilot. Dette inkluderer sertifikatene SEP, ME, IR, MCC-kurs og frozen ATPL (teorien til Airline Transport Pilot License). Sistnevnte er et krav for kommersielle piloter som senere i sin karriere skal ta ATPL.

Om opptaket

UiT har to opptak til bachelor i luftfartsfag per år – et om våren og et om høsten. Det tas opp 12 studenter hvert opptak. Opptaket består av 3 deler. 

Del 1 foregår på nett, og består av preliminære tester. De preliminære testene består av ulike mål av generell teoriforståelse, men også tester på generell intelligens, matematikk og engelsk. De 60 best kvalifiserte søkerne går videre til del 2.

 

Del 2 foregår i Tromsø og består av to trinn; trinn A og trinn B. Trinn A består av databaserte tester som kartlegger ulike evner som informasjonsprosessering, spatiale evner og psykomotoriske ferdigheter. Trinn B består av intervju med en flyger og en med psykologifaglig kompetanse der det kartlegges områder som motivasjon, arbeidsvaner, selvstendighet og evne til å takle stress. 

Del 3 består av en flymedisinsk test. De best rangerte etter del 2 må gjennomgå flymedisinske tester, og kvalifisere til Legeattest klasse 1 for trafikkflygere. Her stilles krav til syn, hørsel, fargesans, hjerte- og kretsløp, samt psykisk helse.

 

Etter alle testene vil de 12 personene med høyest totalscore få tilbud om studieplass.

Istind Studentinternat

Istind Studentinternat er navnet på studentboligen og studentvelferden i Bardufoss. Mer lokalt så ligger bygningen i Heggelia, omtrent 5km fra UTSA’s hangar på Bardufoss lufthavn. Istind Studentinternat rommer studenthybler, felleskjøkken og fellesarealer. Linjeforeningen Sideslip har en egen studentbar og treningsrom i kjelleren.

Matbutikk og bensinstasjon finnes innen kort gangavstand. I tillegg finnes blant annet kino, svømmehall, pizzarestaurant og utested innen få kilometers radius. Det er også gode friluftsmuligheter i den nordnorske naturen. Like utenfor Bardufoss ligger Målselvfossen, Norges nasjonalfoss. Sør for Heggelia ligger Istindan, som er to fjelltopper som strekker seg nesten 1500 meter over havet.

Video; Christian Aasen Stratton

bottom of page